Skip to content

Privacybeleid

Privacy verklaring

Sportvereniging Malthastars verwerkt persoonsgegevens.
Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.
In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Sportvereniging Malthastars.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd.
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum.
Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Als u lid wordt van Sportvereniging de Malthastars,
dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig.
Deze persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres, woonplaats, geboorte datum, telefoonnummer, emailadres en bank gegevens.

Deze persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:
Het voeren van de (leden)administratie
Het incasseren van de contributie via automatische incasso
Het informeren over activiteiten
Wij registreren de gegevens digitaal in het online ledenadministratie pakket Digimembers,
dat beheerd wordt door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

Hoe gaat Sportvereniging Malthastars met uw persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Alleen het bestuur van Sportvereniging Malthastars.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Sportvereniging Malthastars kun je terecht bij het dagelijks bestuur.
Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Sportvereniging Malthastars via info@malthastars.nl.

Foto’s en ander beeldmateriaal
Sportvereniging Malthastars profileert zich als een vereniging waar plezier en prestatie een belangrijke rol speelt.
Dat doen we vooral samen en dat delen we ook graag met andere leden en hun omgeving.
En dat doen we via onze website, sociale media, flyers en publicaties in lokale en regionale kranten.
Het verslag van een evenement, wedstrijd of een andere gebeurtenis wordt extra leuk als er foto’s of filmpjes aan toegevoegd kunnen worden.
Volgens de privacy wetgeving is er toestemming nodig als iemand herkenbaar in beeld wordt gebracht.
Deze toestemming vragen we vooraf bij de aanmelding als lid. Leden of ouders die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dit meteen kenbaar kunnen maken bij de inschrijving.
De foto’s op de Malthastars website zijn te goeder trouw geplaatst.
Indien u, ondanks dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van foto’s, een foto niet gepast vind of ongewenst is,
kunt u dit doorgeven via info@malthastars.nl, en de foto zal worden verwijderd.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de browser.

Wijzigingen privacybeleid
Sportvereniging Malthastars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.