Mei vakantie

De mei vakantie duurt tot 12 mei

en niet tot 5 mei zoals eerder op de website vermeld stond.

Tijdens de vakantie wordt er geen les gegeven.