Contributie

De contributiebedragen voor het contributiejaar 1 oktober 2017 t/m 30 september 2018

zijn als volgt :

Gymlessen t/m 16 jaar
€ 144,00 per jaar
(€ 36,00 per kwartaal)
Gymlessen incl. selectietraining
€ 194,00 per jaar
(€ 48,50 per kwartaal)
Dames en Heren conditietraining
€ 154,00 per jaar
(€ 38,50 per kwartaal)

Contributie

De incasso zal geschieden in 4 kwartaaltermijnen

Betaling van de contributie gaat via automatische incasso

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 5,00

Bankrekening Malthastars : NL76RABO0346713935

 


Lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar bij onze vereniging loopt van 1 oktober t/m 30 september.

Bij afmeldingen gedurende het contributiejaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden, ingaande op de 1e van de maand, gerekend vanaf de datum van afmeldingsformulier

Bij aanmeldingen gedurende het verenigingsjaar zal de contributie naar rato worden geheven.

 


 

Aanmelden lidmaatschap

U kunt het Malthastars Inschrijfformulier downloaden en afgeven bij de leiding,
inleveren bij de penningmeester ( Zr. Lankhaarlaan 7 ),
of per e-mail toesturen aan de penningmeester (liespaul@hetnet.nl).


Afmelden als lid

Mocht het zijn dat U zich af wilt melden als lid, dan kunt u het Malthastars afmeldingsformulier downloaden.

Het afmeldingsformulier dient volledig ingevuld te worden en ingeleverd te worden bij de penningmeester ( Zr. Lankhaarlaan 7 ),

of per e-mail toegestuurd te worden aan de penningmeester (liespaul@hetnet.nl).

Na ontvangst van het afmeldingsformulier kan de inning van contributiegelden worden stopgezet en wel met ingang van het nieuwe contributiejaar.


Contributieverhoging 2017-2018

Tijdens de laatste ledenvergadering is besloten dat er dit jaar geen contributieverhoging zal plaatsvinden.