In gesprek met……

De Ster, zaterdag 24 februari.2018
Hans Maaskant In gesprek met……
Henk Goulooze
Oorspronkelijk komt Henk Goulooze (75), mede-oprichter van de plaatselijke gymnastiekvereniging Malthastars, uit Dordrecht. Sinds 1963 is hij Willemstadter. Eerst woonde hij bij zijn ouders in de Wilhelminalaan, later in de Jan van Glymesstraat, nabij het Groene Kruisgebouw. Samen met zijn echtgenote Tineke woont hij alweer ruim vijftig jaar in Helwijk. Henk Goulooze heeft in gymnastiek en turnen twee grote hobby’s, die zijn leven in privé-opzicht al vanaf zijn vierde jaar beheersen, Hij werd in 1946 door zijn moeder, als kleuter, opgegeven bij de Christelijke gymnastiekvereniging DIO in Dordrecht Dat was een mega-club die ooit duizend leden (!) telde maar inmiddels ter ziele is. Maar Henk Goulooze was niet alleen actief turner, ook als bestuurder stond hij zijn mannetje. Eerst als penningmeester, later voorzitter van het gewest Brabant-Limburg van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV) waar hij ook deel uitmaakte van het bondsbestuur. Na de fusie met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond (KNGB) ging de nieuwe bond verder als de huidige Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Ook daar fungeerde Henk Goulooze als voorzitter in de regio Zuid-West Nederland. Beide gymnastiekbonden moesten door toedoen van de toenmalige staatssecretaris van sport Erica Terpstra fuseren, omdat ze één landelijke gymnastiek/ turnbond wilde. Jureren -wat Henk Goulooze ook bij Malthastars nog steeds doet- deed hij in Nederland op regionaal én op landelijk niveau. Bij de Nederlandse kampioenschappen met de turnvedetten Epke Zonderland en Yuri van Gelder bijvoorbeeld. Uitnodigingen voor nationale- en internationale wedstrijden in Ahoy Rotterdam en in het Ziggo Dome in Amsterdam krijgt hij als erelid nog steeds in zijn brievenbus. Hij gaat samen met Tineke nog steeds graag naar die evenementen.

Carrière
Henk Goulooze ging na zijn schoolopleiding op de Horeca vakschool in Rotterdam eerst als dienstplichtig militair kok aan de slag op Vliegbasis Eindhoven, waarna hij als chefkok bij chauffeursrestaurant Kanters aan de snelweg A16 bij Moerdijk in dienst kwam. Toen die baan na veertien jaar, na hernia-problemen, te zwaar werd, ging hij -als chef- in de keuken van de Mauritshof, het seniorenhuis in Klundert werken. Op z’n 48e werd ‘ie alsnog afgekeurd voor zijn zware baan als kok, waarna hij als conciërge op scholen aan de slag ging. Thuis zitten was voor de actieve Henk Goulooze namelijk geen optie. Eerst werkte hij twaalf jaar op de Singelschool, hier in Willemstad. Later op het Palet in Klundert, waar hij op 63-jarige leeftijd zijn pensioen haalde. Thuis kookt Henk trouwens nog steeds. Om de beurt met Tineke, maar ze staan ook samen in de keuken, wel zo gezellig. Het gezin Goulooze heeft in Helwijk twee dochters gekregen. Opa en oma Goulooze hebben in totaal drie kleinkinderen.

Malthastars
Tot zover het gezin Goulooze. De verhalen over Malthastars en de voorloper daarvan -Spido uit Klundert- wachten immers. Over de opening van de gymzaal aan de Kerkring in januari 1970 bijvoorbeeld. Toen hield Spido met Henk Goulooze en zijn buurvrouw Ineke den Hollander in de gelederen een mooie demonstratie, die maar liefst tweehonderd Leden opleverde. Kom daar nog maar eens om! Hoewel zeer actief als vereniging, met plaatsgenote Lia Schol al jaren als voorzitter, staat de teller nu op circa tachtig. Dat zijn voornamelijk ouders en hun kinderen, kleuters, meisjes van zes tot en met tien jaar en dames en heren. De demonstratie in de in 2020 vijftig jaar oude gymzaal, was destijds een voorbode voor de oprichting van de gymnastiekvereniging Malthastars, waar het bestuur van Spido z’n medewerking aan heeft verleend. Henk Goulooze: “In die tijd zetten twee Willemstadse meisjes, Kathy
van de Werken en Gerda van de Linden een advertentie in de krant, met de vraag wie er hier aan gym-nastiek/turnen wilde doen. Het heeft de oprichting van MaIthastars, toen nog een afdeling van Spido, destijds versneld”. In 1976 werd Malthastars zelfstandig”.
Wedstrijdturnen
Er wordt bij Malthastars naast gezelligheidsturnen en seniorengymnastiek ook aan wedstrijdturnen gedaan, waarvoor er een samenwerkingsverband is met De Kieviten uit Fijnaart. Jaarlijks is er een recreantenwedstrijd van zes- tot tien-jarigen met de Kieviten, HMS uit Dinteloord en dit jaar voor het eerst ook met het Klundertse Spido. De selectie traint mee met de Kieviten en neemt regionaal succesvol aan wedstrijden deel Als een mogelijke nieuwe en grotere multifunctionele gymzaal, als onderdeel van de mogelijke nieuwbouw van de Willemstadse basisscholen, ter sprake komt, dan houdt Henk Goulooze (in 2004 Koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau) zich wijselijk op de vlakte, “Willemstad is geen zelfstandige gemeente meer en dat soort initiatieven kosten bijeen groter orgaan als Moerdijk nou eenmaal meer tijd”.

Frans Bauer
Oh ja, we komen nog even terug op Henk Gouloozes koninklijke lintje, dat hij tegelijk kreeg uitgereikt met de populaire volkszanger / entertainer Frans Bauer uit Fijnaart. Henk Goulooze: “Dat mondde uit in een mediaspektakel. Omdat ik naast hem zat, haalde ook ik bij dé uitreiking alle televisie-journaals en stond er een pagina-grote foto van ons samen in De Telegraaf. Met dank aan Frans Bauer, dat wel natuurlijk”, besluit Henk Goulooze.

Download als pdf: Henk Goulooze, in gesprek metDe Ster