Contributie 2022

Aan alle leden van CSV Malthastars

Aangezien we sinds enige weken weer in een lockdown zijn, hebben we al een aantal lessen niet kunnen verzorgen en zullen in de nabije toekomst de lessen ook nog geen doorgang kunnen vinden. Hopelijk zal de lockdown van korte duur zijn, zodat wij weer snel de lessen kunnen hervatten.

Voor de contributie-inning 2022 zullen wij met de niet gegeven lessen wegens de coronamaatregelen rekening houden en wel op de volgende wijze :
De inning van de contributie over het 1e kwartaal 2022 zal plaatsvinden in de 1e week van januari. We zullen het contributiebedrag verminderen met de niet gegeven les(sen) in het 4e kwartaal van 2021.

De inning van de contributie over het 2e kwartaal 2022 zal plaatsvinden in de 1e week van april. We zullen het contributiebedrag verminderen met de niet gegeven les(sen) in het 1e kwartaal van 2022.

De inning van de contributie over het 3e kwartaal 2022 zal plaatsvinden in de 1e week van juli. We zullen het contributiebedrag verminderen met de niet gegeven les(sen) in het 2e kwartaal van 2022.

De inning van de contributie over het 4e kwartaal 2022 zal plaatsvinden in de 1e week van oktober. We zullen het contributiebedrag verminderen met de niet gegeven les(sen) in het 3e kwartaal 2022.

Indien de lessen weer gewoon gegeven kunnen worden, dan zullen we natuurlijk weer het vastgestelde contributiebedrag incasseren.

Namens het bestuur van CSV Malthastars

Paul Kamp ( ledenadministratie)